Mutatietool updates

Vanaf 14 maart 2022
Bij het aanmaken of wijzigen van een contract vervalt de reden Vaste benoeming, Vervanging, Poolvervanger en LIO stage. De reden Tijdelijke benoeming blijft over en wordt standaard gekozen.
Vervanging kan nu worden doorgegeven via de reden Tijdelijke benoeming. Bij de optie Vervanging geeft u Ja aan en vult u de vervolgvelden omtrent de afwezige in.
Alleen voor de medewerkers die benoemd zijn via payroll dient u verloven via de mutatietool door te geven.
Vanaf 4 juni 2021
Een verlof kunt u nu direct in het verlof detail downloaden als pdf en daarna zelf eventueel doorsturen naar een medewerker. Een verlof direct mailen vanuit de Mutatietool is niet meer mogelijk.
Vanaf 28 mei 2021
Een contract kunt u nu direct in het contract detail downloaden als pdf en daarna zelf eventueel doorsturen naar een medewerker. Een contract direct mailen vanuit de Mutatietool is niet meer mogelijk.
Vanaf 6 mei 2019
Voor de besturen die mutaties aanmaken voor de school, is het nu ook mogelijk om de bestanden te bekijken die klaar staan voor de gekozen school.
Vanaf 23 december 2019
We hebben de contractredenen aangepast:
Onbepaalde tijd (Vast contract) is geworden: Vaste benoeming
Tijdelijke voorziening in vacature is geworden: Tijdelijke benoeming
Projectbenoeming schoolbudget is vervallen. Contracten met deze reden zijn omgezet naar Tijdelijke benoeming
Vanaf 6 mei 2019
Voor de besturen die mutaties aanmaken voor de school, is het nu ook mogelijk om de bestanden te bekijken die klaar staan voor de gekozen school.
Vanaf 8 maart 2019
Wanneer u kiest voor Ja bij het wijzigen van een contract met einddatum, kunt u nu ook een wijzigingsdatum kiezen voor de einddatum. Wel moet de wijzigingsdatum tussen de ingangsdatum en einddatum vallen van oorspronkelijk contract.
Vanaf 28 februari 2019
Een contract of verlof kan nu als pdf gedownload worden. Bij het contract of verlof is de knop Mailen gewijzigd in Downloaden | Mailen. Als u daarop klikt kunt u vervolgens het contract of verlof downloaden of mailen als pdf.
Vanaf 25 januari 2019
Het kraamverlof is vervangen door geboorteverlof. Geboorteverlof (vanaf 1-1-2019) voor de partner kan opgenomen worden voor maximaal 1x arbeidsduur per week binnen 4 weken na bevalling.
Het partnerverlof (vanaf 1-1-2015) is hiermee vervallen.
Vanaf 14 januari 2019
Probleem met Contract intrekken of Wijziging intrekken is opgelost.
Vanaf 2 november 2018
Bij het wijzigen van een contract kunt u nu het contract wijzigen door het opgeven van een wijzigingsdatum. Daardoor behoeft u niet meer het huidige contract af te sluiten en een nieuw contract aan te maken. Denk bijvoorbeeld aan het wijzigen van het werkrooster. Na het doorvoeren van de wijziging blijft u zowel het oude als het nieuwe contract zien.
Ook kunt u een contract of een wijziging intrekken als deze nog niet geaccordeerd is. Akorda is van mening dat u met bovengenoemde updates minder handelingen behoeft te verrichten, waardoor de gebruiksvriendelijkheid aanzienlijk is toegenomen.
Vanaf 22 oktober 2018
Bij het aanmaken of wijzigen van een verlof is een tweede tabblad toegevoegd met een overzicht van lopende contracten van de gekozen persoon. Zo kunt u de uren per dag bekijken van een contract terwijl u een verlof aanmaakt of wijzigt.
Vanaf 28 september 2018
Bij het niet akkoord verklaren van een contract wordt nu de reden vastgelegd bij het contract en wordt er automatisch een email naar de indiener gestuurd.
En de knoppen bij het detail van een contract zijn verplaatst naar boven.
Vanaf 16 augustus 2018
De dagelijkse email van het aantal bestanden dat klaar staat onder Downloads wordt vanaf heden niet meer in de maand augustus verzonden.
Vanaf 19 juli 2018
De laatste versie van de nieuwsbrief AkordActueel is in te zien via het menu van de mutatietool.
Vanaf 6 juli 2018
Het aantal bestanden dat klaar staat onder Downloads wordt nu elke dag gemaild als er bestanden klaar staan.
Voor het bestuur staat het aantal openstaande dossiers ook in de email als er dossiers openstaan.
Vanaf 29 juni 2018
Het aantal bestanden dat klaar staat onder Downloads wordt nu ook getoond in het menu en op de eerste inlogpagina.
Vanaf 25 juni 2018
Nieuw onderdeel Bestanden. Met het onderdeel Bestanden kunt u bestanden delen met Akorda. Onder het tabblad Downloads ziet u de bestanden die Akorda heeft klaargezet voor u en onder het tabblad Uploads ziet u de bestanden die u zelf heeft klaargezet voor Akorda. Zie de Handleiding voor meer informatie.
Vanaf 3 april 2018
Het zwangerschapsverlof bij een meerling is per 1 april 2018 gewijzigd naar minimaal 20 weken. De berekening is aangepast in de Mutatietool en ook bij Tools https://www.akorda.nl/informatie/tools
Vanaf 5 maart 2018
In verband met de AVG privacy wetgeving is het zoeken naar personen op burgerservicenummer gewijzigd naar zoeken op naam en geboortedatum. Daarnaast is het veld burgerservicenummer overal weggehaald, behalve bij invoeren van een nieuwe persoon. In plaats daarvan laten we nu overal de geboortedatum zien.
Vanaf 5 februari 2018
Voor de besturen is het nu ook mogelijk om de klokuren-voorkeuren te wijzigen van de gekozen school. Dit staat op de beginpagina (Gegevens en voorkeuren van de gekozen school) en ook op de instellingenpagina van het bestuur.
Vanaf 25 januari 2018
Als een bestuur maar één school heeft wordt bij het inloggen direct die school gekozen en hoeft dit niet meer handmatig gekozen te worden.
Vanaf 1 december 2017
De berekening voor het recht aantal klokuren ivm een meerling is toegevoegd bij betaald en onbetaald ouderschapsverlof en ook bij Tools https://www.akorda.nl/informatie/tools
Vanaf 30 november 2017
De berekening voor het zwangerschapsverlof ivm met een meerling is toegevoegd bij verlof en ook bij Tools https://www.akorda.nl/informatie/tools
Vanaf 27 november 2017
Verlofcode 8 Ziekte tgv orgaandonatie (WAZO) is toegevoegd.
Vanaf 5 oktober 2017
Vanaf heden ontvangt het bestuur of de school een email als er een taak klaar staat in de Mutatietool, wanneer het bestuur heeft gekozen voor accorderen.
Wel moet hiervoor het juiste emailadres ingesteld staan bij Instellingen.
Vanaf 3 oktober 2017
Bij een verlof met reden ziekte of ziekte tgv zwangerschap zijn verlofregels toegevoegd. In het verlof kan dan opgegeven worden per welke datum iemand meer of minder ziek is, door het verlof te wijzigen.
Hiermee hoeft een verlof, met reden ziekte of ziekte tgv zwangerschap, niet meer beëindigd te worden en een nieuw verlof aangemaakt te worden per wijzigingsdatum.
Vanaf 7 september 2017
Bij het aanmaken of wijzigen van een verlof met reden ziekte of ziekte tgv zwangerschap is een rekenhulp toegevoegd. Met deze rekenhulp kunt u het ziektepercentage uitrekenen bij gedeeltelijk ziekteverlof.
Vanaf 21 juli 2017
Bij het aanmaken van een contract met reden vervanging wordt de ingangsdatum en einddatum overgenomen van het verlof als het verlof op 1 dag is. Hiermee kunt u sneller een vervanging aanmaken als het om een enkele dag van verlof en vervanging gaat.
Vanaf 6 juli 2017
Bij Contracten is een nieuwe reden toegevoegd: LIO Stage. Hiermee kunt u een contract aanmaken en een LIO stagevergoeding per maand opgeven. De functie wordt automatisch gevuld met LIO Stagiaire. Na het aanmaken kan het contract gemaild worden naar betrokkene via Contract mailen. De betrokkene ondertekent het formulier en stuurt deze naar Akorda.
Vanaf 30 mei 2017
Controle IBAN banknummer is toegevoegd.
Vanaf 3 mei 2017
Voor de besturen is het nu ook mogelijk om de gegevens en klokuren-voorkeuren te bekijken van de gekozen school. Dit staat op de beginpagina (Gegevens en voorkeuren van de gekozen school bekijken) en ook op de instellingenpagina van het bestuur.
Vanaf 3 april 2017
Bij het wijzigen van een contract wordt de datum van aanmaken of wijzigen van de vorige keer vastgelegd.
Vanaf 3 maart 2017
Het onderdeel Taken (Workflow) is uitgebreid. Voor de besturen die gekozen hebben voor accordering komen de contractmutaties die de school of het bestuursbureau aanmaakt (behalve reden vervanging) als taak in het onderdeel Taken bij de inlog van de bestuurder om te accorderen. Bij openstaande taken dient u het contract te accorderen, door Akkoord of Niet akkoord aan te klikken na het openen van de taak.
Een aantal besturen maken hier gebruik van, wilt u dit ook dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon PSA/Formatie.
Vanaf 23 december 2016
Bij het toevoegen of wijzigen van persoon en school gegevens wordt de straat en plaats automatisch opgezocht en ingevuld als de postcode en het huisnummer correct zijn ingevuld.
Vanaf 16 december 2016
Bij het overzicht Contracten is een extra filter voor Vaste pool toegevoegd. Deze is alleen zichtbaar als het bestuur het SLIM met Akorda pakket afneemt.
Vanaf 15 november 2016
De kolom functie is toegevoegd aan het overzicht Contracten.
Vanaf 18 oktober 2016
Met het nieuwe onderdeel Taken (Workflow) heeft u een overzicht van contracten waarvoor een accordering nodig is. Bij openstaande taken dient u het contract te accorderen, door Akkoord of Niet akkoord aan te klikken na het openen van de taak.
Op dit moment komen er alleen taken als het bestuur het SLIM met Akorda pakket afneemt en SLIM de mutaties doet. Binnenkort wordt het uitgebreid zodat alle contractmutaties geaccordeerd kunnen worden via Taken.
Vanaf 23 september 2016
Bij contract is het veld Vaste pool toegevoegd. Als het bestuur het SLIM met Akorda pakket afneemt zal dit veld zichtbaar zijn bij alle contractredenen behalve bij Vervanging en Projectbenoeming schoolbudget. Is een contract in de Vaste pool dan zal deze oranje kleuren in het overzicht van Contracten.
Bij contractreden Poolvervanger is de einddatum niet meer verplicht en is de expiratiedatum weggehaald.
Vanaf 22 september 2016
Reden contract Min-max-contract is toegevoegd.
Vanaf 22 juli 2016
De sortering van contracten en verloven is verbeterd. Per persoon staat de openstaande bovenaan en wordt daarna gesorteerd op ingangsdatum.
Vanaf 21 juli 2016
De weergave naam van een persoon is nu afhankelijk gemaakt van de burgerlijke staat. Als bij een vrouw de partner naam is gevuld en de burgerlijke staat is gehuwd, dan komt er in de naam e.v. te staan. Is de burgerlijke staat verweduwd dan komt er in de naam w.v. te staan. In alle andere gevallen wordt alleen eigen achternaam getoond.
Vanaf 12 juli 2016
De afronding van de klokuren en werktijdfactor is verbeterd zodat het in alle internet browsers gelijk is. In Google Chrome was er nog weleens een duizendste verschil met Internet Explorer.
Vanaf 12 mei 2016
Er is nu een controle ingebouwd om dubbele contracten te voorkomen. Als bij het aanmaken van een contract dezelfde ingangsdatum en contractreden wordt gebruikt zal er een melding verschijnen. Klopt het dat dit contract op dezelfde dag in gaat en met dezelfde contractreden is, dan kunt u gewoon doorgaan.
Vanaf 9 mei 2016
De terugknoppen zijn verbeterd. Er wordt nu onthouden wat er gekozen of opgegeven is bij zoeken en bij details bekijken.
Vanaf 20 april 2016
Het menu is aangepast en er zijn icoontjes bijgekomen voor betere herkenning en aanklikken.
Vanaf 5 april 2016
Loonheffingnummers zijn toegevoegd bij werkgever gegevens. De werkgever gegevens staan onder Instellingen - Werkgever gegevens. Dit is ook te zien door een school. IBAN nummers zijn geüpdate vanuit het salarissysteem. Bij detail van een persoon is de knop Loonheffingskorting en VOG declaratie mailen toegevoegd. Hiermee kunt u een voor ingevuld formulier (pdf) van de gekozen persoon verzenden per email naar bijvoorbeeld de werknemer. De werknemer kan het verder aanvullen en ondertekenen.
Vanaf 1 april 2016
Bij detail van een persoon is de knop Gegevens nieuw benoemde mailen toegevoegd. Hiermee kunt u een voor ingevuld formulier (pdf) van de gekozen persoon verzenden per email naar bijvoorbeeld de werknemer. De werknemer kan het verder aanvullen en ondertekenen.
Vanaf 31 maart 2016
Emailadres is toegevoegd aan Persoon en kan worden gevuld en gewijzigd. Geef altijd privé emailadres op omdat deze door meerdere werkgevers gebruikt wordt. Iedere maand worden de volgende gegevens van personen geüpdate vanuit het salarissysteem naar de Mutatietool: voorletters, roepnaam, voorvoegsels, achternaam, geslacht en geboortedatum. Bij Contract mailen en Verlof mailen wordt de naam en het emailadres van de persoon standaard ingevuld als deze bekend zijn.
Vanaf 15 februari 2016
Verlof kan nu gemaild worden als pdf naar bijvoorbeeld werknemer via de knop Verlof mailen bij verlof detail. Op de pdf (bijlage email) staat ook een mogelijkheid voor ondertekening door werknemer.
Vanaf 9 februari 2016
Recht op aantal klokuren en werktijdfactor na verlof toegevoegd bij Ouderschapsverlof (code 3 en 4). Het recht op aantal klokuren wordt berekend op basis van de wtf na verlof en het aantal uur wat in de CAO staat bij fulltime.
Vanaf 8 februari 2016
Klokuren per dag en totaal per week toegevoegd bij alle verloven behalve Ziekteverlof (code 1), Zwangerschapsverlof (code 2) en Ziekte tgv zwangerschap (code 5). De verloffactor wordt dan automatisch berekend op basis van het totaal aantal klokuren.
Vanaf 2 februari 2016
Keuze reden verlof toegevoegd bij Compensatieverlof (code 7) en vraag ziekte tgv zwangerschap toegevoegd bij Ziekteverlof (code 1). Bij Ja wordt het automatisch gewijzigd naar Ziekte tgv zwangerschap (code 5).
Vanaf 29 januari 2016
Geboortedatum en naam van kind is toegevoegd aan Verlof bij Zwangerschapsverlof (code 2), Ouderschapsverlof (code 3 en 4), Partnerverlof (code 6), Compensatieverlof (code 7) en Borstkind (code 36). Zodra de geboortedatum bij Zwangerschapsverlof gevuld is wordt automatisch de einddatum berekend en ingevuld. Uiteraard moet de vermoedelijke bevallingsdatum en ingangsdatum wel ingevuld zijn. Meldingen (fouten of informatie meldingen) komen beter in beeld bovenaan in het scherm en verdwijnen automatisch.
Vanaf 28 januari 2016
Vermoedelijke bevallingsdatum is toegevoegd aan Verlof. Bij Zwangerschapsverlof (code 2) en bij Ziekte tgv zwangerschap (code 5) komt dit veld erbij en zodra de vermoedelijke bevallingsdatum is gevuld wordt automatisch de datum van 6 weken en 4 weken van tevoren getoond. Bij Zwangerschapsverlof (code 2) wordt gecontroleerd of de ingangsdatum binnen die periode valt vanaf 6 weken en t/m 4 weken van tevoren. Controle of de persoon die gekozen wordt bij Zwangerschapsverlof (code 2), Ziekte tgv zwangerschap (code 5) en Borstkind (code 36) een vrouw is.
Vanaf 1 januari 2016
Met het nieuwe onderdeel Dossiers heeft u een actueel overzicht van ontbrekende documenten van personeelsleden bij uw werkgever waarvoor we een nieuwe opdracht hebben gekregen om uit te betalen.
Zonder deze documenten kunnen we niet overgaan tot uitbetaling.
De openstaande dossiers worden standaard getoond. Het aantal openstaande dossiers komt op de beginpagina en in het menu te staan van de Mutatietool.
Wanneer een nieuw document is binnen gekomen zullen we dat bijwerken in de Mutatietool met datum van binnenkomst. Als alle documenten aanwezig zijn zetten we de status van het dossier op afgehandeld. Ook dit kunt u zien als u zoekt op status afgehandeld.
Zo heeft u direct inzicht in wat er openstaat en welke documenten wij nog nodig hebben.
Vanaf 29 oktober 2015
In het scherm Verlof details wordt nu weergegeven of en hoeveel vervangingen er zijn voor dit verlof. Onder het Verlof staan nu ook de details van deze vervangingen waar u op kunt klikken en vervolgens in het detailscherm van het gekozen contract komt.
Vanaf 28 oktober 2015
De werktijdfactor wordt vanaf heden berekend op basis van het aantal uren per week, ook als het geen hele uren zijn. De Keuze afronden verschijnt wanneer aantal uren per week geen hele uren zijn. Wanneer Keuze afronden wordt gekozen zal de wtf op basis van die keuze berekend worden. Maakt u geen keuze dan wijkt u af van hetgeen in de CAO staat vermeld.
Vanaf 21 oktober 2015
Benoemingen en vervangingen wordt omgezet naar 1 nieuw onderdeel Contracten. In het nieuwe onderdeel Contracten wordt de nieuwe CAO toegepast met klokuren inclusief keuze afronden. Keuze voor een ander verlof bij wijzigen van Contract (vervanging). Reden contract kan gewijzigd worden, dus een vervanging kan gewijzigd worden naar bijvoorbeeld een tijdelijke benoeming. Reden ontslag met keuzelijst. Contract kan nu gemaild worden als pdf naar bijvoorbeeld de werknemer via Contract mailen Contract kan automatisch gemaild worden als pdf naar bestuur voor akkoord bij aanmaken/wijzigen door school (niet bij vervanging). Mogelijkheid om met 1 bestuursinlog de mutaties te raadplegen of aan te maken voor alle scholen. Het wachtwoord dient elk jaar gewijzigd te worden, 14 dagen van tevoren volgt er een melding dat u het wachtwoord moet wijzigen.
Vanaf 8 oktober 2015
De kalenderfunctie bij datumvelden is vernieuwd, ook staan er nu weeknummers bij. Er is nu een controle ingebouwd om dubbele verloven te voorkomen. Als bij het aanmaken van een verlof dezelfde ingangsdatum en verlofcode wordt gebruikt zal er een melding verschijnen.
Vanaf 25 augustus 2015
De layout van de Mutatietool is helemaal vernieuwd en is nu gelijk aan de websites van Akorda. Het heeft meer ruimte en is overzichtelijker. Letters en knoppen e.d. zijn groter en staan op een betere plek.
Vanaf 3 augustus 2015
Snelheid van de weergave van benoemingen, verloven en vervangingen is verbeterd. Heeft u bij weergave personen en opzoeken van een vervanger binnen het bestuur nog last van vertraging, dan kunt u dit bij ons aangeven en kunnen we een aanpassing doen alleen voor uw bestuur.
Vanaf 12 september 2014
Het is nu mogelijk om een verlof aan te maken voor einde vervanging of benoeming ook al is deze een tijd geleden al beëindigd. Hiervoor was dit niet mogelijk en kwam er een melding dat er geen huidige vervanging of benoeming was. Uiteraard is er wel controle op datum dat er geen verlof aangemaakt kan worden na de laatste einddatum van vervanging of benoeming.
Vanaf 21 november 2013
Is er een extra veld bijgekomen: School Vervangingspool. Bij een vervanging kan aangegeven worden op welke school binnen het bestuur de werknemer heeft vervangen tlv Vervangingspool.
Vanaf 24 mei 2013
Is er een extra veld bijgekomen: Payroll. Bij een vervanging of benoeming moet aangegeven worden of het om een Payroll benoeming of vervanging gaat.
Vanaf 17 februari 2012
Mogelijkheid voor besturen om de salarisspecificaties in te zien van de personeelsleden die een vervanging of benoeming hebben op een school binnen het bestuur.
Vanaf 25 januari 2012
Aanpassing in benoeming en vervanging aanmaken/wijzigen. Keuze en invoer eind- en expiratiedatum duidelijker en eenvoudiger gemaakt. Expiratiedatum in overzichten benoemingen en vervangingen wordt rood omlijnd als deze voor datum van vandaag - 14 dagen is, dus als deze is verlopen.
Vanaf 15 december 2011
Het veld burgerlijke staat is toegevoegd bij persoon aanmaken of wijzigen.
Vanaf 8 december 2011
De velden telefoonummer en bankrekeningnummer zijn toegevoegd bij persoon aanmaken of wijzigen. De naam betrekking bij alle knoppen, overzichten en invoervelden van reguliere benoemingen is gewijzigd in benoeming.
Vanaf 5 december 2011
In het overzicht vervangingen is nu ook de naam van de afwezige (van het verlof) zichtbaar

Vanaf 25 november 2011
De knop "Verwijderen" is toegevoegd aan een benoeming, verlof en vervanging. Hiermee kunt u een aanvraag doen om een benoeming, verlof of vervanging te verwijderen/in te trekken. Er wordt een email naar Akorda verzonden met alle gegevens en ook krijgt u zelf een kopie van deze email. Vervolgens neemt Akorda deze aanvraag in behandeling en zullen wij u hierover terugmailen.
Vanaf 20 september 2011
Het is nu mogelijk om meerdere logins aan te vragen per school. Een tweede login is bijvoorbeeld bedoeld voor een administratief medewerker. Deze kan geen benoemingen aanmaken of wijzigen, maar wel bekijken. Door deze mogelijkheid van meerdere logins is de ondertekennaam en ondertekenfunctie nu niet meer gekoppeld aan de school, maar aan de login/gebruikersnaam. Dat betekent dus dat er per login/gebruikersnaam een andere naam en functie opgegeven kan worden en deze de volgende keer ook weer in beeld komt. Wilt u hier gebruik van maken dan kunt met ons contact opnemen.
Vanaf 10 augustus 2011
Contactpersonen PSA, Formatie en Financiën toegevoegd. Bij klikken op de naam van de contactpersoon kan er direct gemaild worden. "Wijzigen per" toegevoegd bij wijzigen van gegevens van een persoon. Bij het doorgeven van verhuizing, wijzigen relatienaam, bankrekeningnummer e.d. kan aangegeven worden per wanneer dit moet ingaan.
Vanaf 15 juni 2011
Overzicht personen, benoemingen, vervangingen en verloven aangepast. Selecteren gewijzigd en meer kolommen toegevoegd met informatie. Controle burgerservicenummer inclusief 11-proef toegevoegd. Controle postcode toegevoegd.
Vanaf 19 april 2011
De expiratiedatum is verplicht gemaakt bij vervanging en bij benoeming alleen als het om een tijdelijk dienstverband gaat. De omschrijvingen definitieve einddatum bij einddatum en verwachte einddatum bij expiratiedatum zijn toegevoegd. Bij vaste benoeming komt alleen einddatum in beeld en bij tijdelijke benoeming komt eind- en expiratiedatum in beeld. Bij vervanging aanmaken of wijzigen wordt de ingangsdatum, verloffactor en verlofcode van het verlof nu ook getoond.
Vanaf 29 maart 2011
De overzichten pagina is vernieuwd en overzichtelijker geworden. Grootboek overzichten overige kostenplaatsen is toegevoegd. De schoolnaam en de periode is toegevoegd. Ook blijft het laatste overzicht van het afgelopen jaar staan. WTF berekenen is toegevoegd. Hiermee kan gemakkelijk de werktijdfactor berekend worden.
Vanaf 9 november 2010
In het overzicht personen, benoemingen, verloven en vervangingen is een zoekveld toegevoegd om op achternaam te zoeken. Ook wordt in dezelfde overzichten nu alleen alles van de afgelopen maand getoond en wat nog openstaat. Alles wat eerder is aangemaakt en afgesloten is nog wel op te roepen via de selectie van maanden.
Vanaf 29 oktober 2010
Mogelijkheid om roepnaam toe te voegen aan een persoon, deze wordt dan tussen haakjes achter de naam weergegeven.
Vanaf 8 februari 2010
De berekening werktijdfactor is nu ook kloppend bij afwijkende lesuren. De CAO is hierbij aangehouden. De datum kan worden gekozen via de kalender of handmatig dd-mm-jjjj. Expiratiedatum is toegevoegd. Einddatum wordt zichtbaar na aanvinken "einddatum bekend".
Vanaf januari 2010
De functie(knop) "verwijderen" is weggehaald. Deze functie bracht nog wel eens verwarring met zich mee. Heeft u nu een mutatie ten onrechte aangemaakt en wilt u deze definitief verwijderen dan kunt u dat aan ons doorgeven. Het is natuurlijk nog steeds mogelijk om een mutatie te wijzigen. De functie van de vervanger is toegevoegd. Verder is de mutatietool op heel wat punten verduidelijkt en krijgt u meldingen duidelijker in beeld.